רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נוירואתיקה

נוירואתיקה
נוירואתיקה (Neuroethics)
נוירואתיקה היא שדה מחקר הבוחן את הסוגיות האתיות המתעוררות בעקבות התפתחויות במדעי המוח, דהיינו סוגיות אתיות הנובעות מן ההתקדמות בהבנתנו את מוח האדם ואת יכולתנו לנטר אותו ולהשפיע עליו, ומהבנתנו המשופרת את הבסיס הביולוגי של סוכנות (agency). הנוירואתיקה עוסקת גם בהשלכות האתיות של יישום טכנולוגיות מוח (Neurotechnologies), כגון הדמיה מוחית Neuroimaging)) ותרופות פסיכוטרופיות (Psychotropic drugs); בקבלת החלטות אתיות; בתפיסתם ובהבנתם של בני אדם את עצמם (human self-understanding).

מקורות:
 

ü http://www.neuroethicssociety.org/what-is-neuroethics

ü https://plato.stanford.edu/entries/neuroethics/