האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - הדמיה מוחית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הדמיה מוחית

הדמיה מוחית (Neuroimaging)
הדמיה מוחית היא "מונח מטרייה" המתייחס למגוון שיטות וטכנולוגיות של סריקות מוחיות לא פולשניות המספקות הצצה אל פעילות מערכת העצבים המרכזית האנושית. טכנולוגיות ההדמיה משמשות בעיקר לחקר הפרעות נירולוגיות קשות, וטמון בהן פוטנציאל עצום בזיהוי סמנים ביולוגיים המצביעים על שלבים ראשוניים של מחלה (בזמן שבו הטיפול עשוי להיות יעיל ביותר). עם טכנולוגיות ההדמיה המוחית נמנות: דימות בתהודה מגנטית (MAGNETIC Resonance Imaging – MRI), רישום מגנטי מהמוח (Magnetoencephalography – MEG), גרייה מגנטית מוחית (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) ועוד. מכיוון שטכנולוגיות אלו מאפשרות לחזות במבנה המוח ובתפקודו באופן שאינו פולשני, הפכה הדמיה מוחית לכלי עוצמתי למחקר, כמו גם לאבחון רפואי ואפילו לטיפול. בשנת 2008 למשל אישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) טיפול בדיכאון באמצעות גרייה מגנטית מוחית.
 

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  פגיעה בפרטיות, באוטונומיה ובחופש המחשבה / חירות קוגניטיבית (cognitive liberty) של הפרט
  •  ניצול טכנולוגיות הדמיה מוחיות לצורך זיהוי מתי אדם אינו דובר אמת
  •  שימוש בטכנולוגיות הדמיה מוחיות לצורך הנחת הנחות הקשורות בכשירות נפשית, אחריות פלילית או אשמה של חשודים בעבירות
  • שימוש בטכנולוגיות הדמיה מוחיות בידי מעסיקים או משווקים

 

 

מקורות:

http://www.neuroethicssociety.org/what-is-neuroethics

https://www.neuroscience.ox.ac.uk/research/neuroimaging

https://web.stanford.edu/group/hopes/cgi-bin/hopes_test/neuroimaging/

http://www.medicalnewstoday.com/releases/124958.php