רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

רחם מלאכותי

רחם מלאכותי (Ectogenesis)

רחם מלאכותי הוא אביזר טכנולוגי היפותטי אשר יאפשר היריון חוץ-גופי או אינקובציה עוברית חוץ-רחמית באמצעות גידול עובר מחוץ לגופו של האורגניזם שמדרך הטבע אמור לשאת את ההיריון ובסופו ללדת. מדובר בטכנולוגיה עתידנית שבאמצעותה יסופקו לעובר, באמצעות הרחם המלאכותי (exowomb), חמצן וחומרים מזינים (nutrients), וכן יתאפשר פינוי "פסולת". עד כה לא גודל עובר של אורגניזם כלשהו למשך מלוא תקופת ההיריון ועד הלידה ברחם מלאכותי, אולם בניסויים שנערכו לאחרונה הצליחו מדענים לגדל עוברי כבשים ברחם מלאכותי (שכונה: biobag) למשך כמה שבועות. רחם מלאכותי עשוי להיות פתרון לבעיות רבייה של נשים ללא רחם (מלידה או בשל מחלה) ואולי אף לייתר פונדקאות, על כל המורכבות האתית הכרוכה בה.

 

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  נזק לא ידוע
  •  אי-טבעיות (unnaturalness) / התערבות בדרך הטבע
  •  ניתוק הקשר הטבעי שבין אם ליילוד
  •  השפעה חברתית על תפיסות האימהות וההורות
  •  מעין "מיקור-חוץ" של היריון ולידה – השפעה חברתית על השוויון בין נשים לגברים
  •  הפסקות היריון חוץ-גופי – "זכויות העובר" וזכויות האם: השפעה על הרטוריקה והטיעונים בעד ונגד
  •  שימוש בטכנולוגיה ליצירת "צבא" בשירות האידאולוגיה של מדינה או של פרט יוזם

 

 

מקורות:

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Artificial%20uterus

https://www.theverge.com/2017/4/25/15421734/artificial-womb-fetus-biobag-uterus-lamb-sheep-birth-premie-preterm-infant

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/01/artificial-womb-gender-family-equality-lamb

https://www.nextnature.net/2017/05/artificial-womb-human-egg/

https://www.nature.com/articles/ncomms15794.pdf?proof=true

http://www.bbc.com/news/health-39693851