רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מחקר בעוברים

מחקר בעוברים

מחקר בעוברים אנושיים נעשה על עוברי אדם שלא מיועדים להשתלה. מחקרים בעוברים משמשים לחקר התפתחות האדם, לפיתוח טיפולים למחלות ועוד. שימוש בעוברים לצורכי מחקר מעורר מחלוקות חריפות על רקע תפיסות ערכיות או דתיות שונות את העובר. בבסיס המחלוקות הללו קיימת השאלה העקרונית בדבר מעמדו המוסרי של העובר, דהיינו אם עובר הוא ישות בעלת מעמד מוסרי זהה לזה של אדם חי, וככזו – בעלת זכויות ואינטרסים הראויים להגנה כמו אלה של כל אדם, או שמא מדובר בישות שונה שאינה בעלת מעמד מוסרי זהה לזה של אדם חי, ולפיכך אינה נהנית מאותן הגנות וזכויות המוקנות לו. אלו המחזיקות/ים בעמדה הערכית שלפיה עובר אינו בעל מעמד מוסרי לזה של האדם נוטות/ים לראות בשימוש בעוברים למטרות מחקר דבר נכון בעל תועלת פוטנציאלית לאנושות כולה. ניתן למצוא הקבלה בין הדיון הביואתי בסוגיית המחקר בעוברים לבין הדיון בסוגיית ההפלות. מתנגדות/י ההפלות (בארצות הברית – (pro life נוטות/ים להתנגד גם למחקר בעוברים, ואילו המצדדות/ים בבחירה חופשית בסוגיה (pro choice) נוטות/ים לתמוך במחקר בעוברים. בשל רגישותו של נושא המחקר בעוברים הונחתה הקהילה המדעית על ידי ועדות אתיות מייעצות שלא לבצע ניסויים בעוברים לאחר היום ה-14 להיווצרותם. ההנחיה נודעה בכינוי "כלל 14-הימים" (The 14-day rule). היום ה-14 להתפתחות העובר נקבע משילוב של כמה סיבות: חלקן פרקטיות – הצורך לקבוע קו גבול מסוים שלאחריו העובר דומה יותר ליצור אנושי, ואין לערוך בו ניסויים; חלקן ביולוגיות וקשורות לשלבי התפתחות העובר. קו החתך נקבע כך גם משום שהיום ה-15 הוא ה-primitive streak – נקודת הזמן המוקדמת ביותר שלאחריה העובר אינו יכול להתחלק לתאומים (דהיינו סמן של אינדיווידואליות). כמו כן לאחר היום ה-14 מתחילה להתפתח מערכת העצבים, והרציונל היה למנוע סבל מיצור המסוגל לחוש. לאחרונה, עם התקדמות היכולת המדעית לגדל עוברי אנוש במעבדה עד ליום ה-13, התעורר דיון לוהט בקרב הקהילה המדעית באשר לנכונותו של כלל 14-הימים. יש קולות הקוראות/ים ל"הרחקת" קו החתך שלאחריו אי אפשר עוד לבצע ניסויים בעוברים מסיבות מוסריות, ואילו אחרות/ים חוששות/ים מממדרון חלקלק אשר יאפשר הרחבה יתרה של ניסויים בעוברים, גם בשלבי התפתחות מאוחרים יותר.

 

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  הסכמה מדעת בתרומת עוברים למטרות מחקר
  •  מעמדם המוסרי של עוברים אנושיים שאינם מיועדים להפריה
  •  האם כלל 14-הימים מוצדק אתית לאור ההתפתחויות המדעיות בתחום?

 

 

מקורות:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/06/extend-14-day-limit-embryo-research

http://www.bionews.org.uk/page_755759.asp