האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - עו"ד ד"ר סיון תמיר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

עו"ד ד"ר סיון תמיר

עו"ד ד"ר סיון תמיר

ד"ר סיון תמיר הינה חוקרת בתחום המשפט והביואתיקה. היא משמשת עמיתת מחקר ביחידה למדיניות גנטית וביואתיקה שבמכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ועמיתת הוראה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת חיפה. היא בעלת תואר שלישי במשפטים מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

מחקרה של ד"ר תמיר התמקד בטכנולוגיה העתידנית של השבחה גנטית של בני אדם בתוך כדי חקר השיקולים האתיים והמשפטיים הנוגעים לזהות, לזכויות ילדים ולחובות הוריות ולתפקידה של המדינה. תחומי העניין המחקריים העיקריים שלה הם בשדה המשפט הרפואי והביואתיקה, ובמיוחד גֶנאֵתיקה, אתיקה של טכנולוגיות רבייה, נירואתיקה, אתיקה של מחקרים קליניים, אתיקה של טכנולוגיות חדשניות ומדיניות בריאות. במחקריה הקודמים בחנה את אלה: ההשלכות האתיות-משפטיות והמעשיות של בדיקות גנטיות זמינות ישירות-לצרכן; ההשלכות האתיות והמעשיות של ריצוף כלל-גנומי וכלל-אקסומי, בהתמקדה בסוגיית הממצאים האקראיים; החובות האתיות של תורמי זרע לגלות מידע גנטי אישי.