רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מחקר גנטי

מחקר גנטי (Genetic Research)

מחקר גנטי הוא מחקר בסיסי או רפואי – יישומי/קליני – העוסק בלמידת תפקידם של גנים בתכונות שונות. עניינו של מחקר גנטי הוא בחינת הגורמים, ההעברה, ההטבה, החיסול וההשבחה של מצבים תורשתיים ושל תכונות. תחומי המחקר הגנטי העיקריים הם בדיקות גנטיות, תרפיות גנטיות (gene therapy), גנומיקה ברבייה ((reproductive genomics, מאגרי מידע גנטיים ופרמקוגנטיקה. למחקר גנטי תפקיד מרכזי באבחון הפרעות גנטיות, מחלות מידבקות ומחלות כרוניות ובטיפול בהן, וכן בזיהוי מטרות פוטנציאליות להתערבויות טיפוליות ובהבנה כיצד שונות מבוססת גנטית משפיעה על שונות התגובה בהתערבויות טיפוליות.

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  הסכמה מדעת להשתתפות במחקר
  •  מתן גישה להשתתפות במחקר לקבוצות המצויות בתת-ייצוג באוכלוסייה
  •  סטיגמטיזציה קהילתית
  •  הגנה על פרטיות המשתתף ועל סודיות רפואית
  •  הזכות שלא לדעת מידע גנטי
  •  (אי-)גילוי מידע אקראי (incidental findings) למשתתף המחקר

 

מקורות:

http://www.who.int/genomics/research/en

http://www.reference.md/files/D036/mD036281.html

https://www.nature.com/subjects/genetics-research