האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - שיבוט אנושי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

שיבוט אנושי

שיבוט אנושי (Human Cloning)

שיבוט הוא טכניקה שבאמצעותה מייצרים, או משכפלים, העתקים זהים גנטית של ישות ביולוגית. קיימות כמה דרכים לשיבוט:

"החלפת גרעין"Somatic Cell Nuclear Transfer – SCNT) )הסרת הגרעין המכיל את החומר הגנטי מכל תא שהוא בגוף והזרקתו לתוך ביצית לא-מופרית שממנה הוסר הגרעין. לאחר החלפת הגרעין עוברת הביצית גירוי מלאכותי, הגורם לה להתחלק ולהתנהג כמו עובר. התוצאה: התא / האורגניזם תוצר השיבוט זהה גנטית למקור שממנו נלקח הגרעין.

פיצול עוברים (Embryo splitting) תהליך זה מתחיל בהפריה חוץ-גופית (IVF) ליצירת ביצית מופרית (זיגוטה). לאחר התחלקות העובר לארבעה תאים זהים מופרדים התאים ומתפתחים לבלסטוציסטים נפרדים, אך זהים, שניתן להשתיל אותם ברחם. שיטה זו זהה למעשה לתהליך הטבעי של היווצרות תאומים מונוזיגוטיים-זהים.

בדיון הביואתי מקובל להבחין בין שיבוט לצורכי מחקר וטיפול (Therapeutic cloning) לבין שיבוט לצורכי רבייה (Reproductive cloning), כשהאחרון מעורר התנגדויות מוסריות עזות.

 

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  בטיחות התהליך, ההשפעות על איכות חייו של המשובט ועל תוחלת חייו
  •  שיבוט לצורכי רבייה:

       - בעיית זהות אישית והיעדר ייחודיות ונבדלות של הפרט המשובט

       - החפצה (objectification) של ילדים/ות בפרט ושל בני אדם בכלל

       - השפעה מעוותת על יחסי הוריםילדים

       - התנגשות עם ערכים דתיים התערבות ביצירה האנושית (Playing God)

 

מקורות:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK223960/

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cloning