האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - עריכת גנים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

עריכת גנים

עריכת גנים (Gene Editing)

· עריכת גנים (Gene Editing)

עריכת גנים היא שיטה חדשנית לשינוי (מודיפיקציה) של גנים. השיטה היא סוג של הנדסה גנטית שבמסגרתה מוכנס, נמחק או מוחלף דנ"א באתר מסוים בגנום של אורגניזם או תא, בשימוש באנזימים מהונדסים, המכונים "מספריים מולקולריים". עד כה פותחו כמה שיטות לעריכת גנים.
אחת מן הטכניקות העכשוויות מכונה Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) CRISPR-CAS9).
טכניקה זו מעוררת התרגשות בקרב הקהילה המדעית, בין היתר בשל היותה ממוקדת, זולה, מהירה ויעילה משיטות קיימות אחרות לעריכת גנים.

.

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  יעילות ובטיחות (סיכונים)

          - החשש מפני Off-target" DNA alterations"

          - חוסר ודאות באשר לתוצאה

  •  מדרון חלקלק: שימוש בטכניקת עריכת הגנים לצרכים אלקטיביים (השבחה ותכנון גנטי) ולא לצרכים טיפוליים בלבד
  •  בטיחות ביולוגית – סכנה ביולוגית (פרסונלית ולמערכת האקולוגית) משחרור של אורגניזמים שעברו שינוי גנטי (GENOME-EDITED ORGANISMS) מסביבה מבוקרת וסגורה למערכות אקולוגיות
  •  (אי-)צדק חלוקתי בעקבות (אי-)גישה שוויונית לטכנולוגיה לצורך חלוקה שוויונית של תועלות הטכנולוגיה החדשנית; הנצחת פערים חברתיים וכיו"ב
  •  השפעה על הדורות הבאים:

          - שימוש בעריכת גנים בתהליכי רבייה אנושית – הורשת השינויים הגנטיים

          - חשש ששינויים בגנום האנושי יגרמו למחלות חדשות שיעברו בתורשה

מקורות:

https://www.horizondiscovery.com/gene-editing

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/genomeediting