האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - מידע גנטי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מידע גנטי

מידע גנטי (Genetic Information)

מידע גנטי הוא המידע המקודד בריצוף חומצות הגרעין של הדנ"א או הרנ"א. זהו מידע גלוי או ניתן להסקה, במישרין או בעקיפין, על מצב גנטי המאפיין את הפרט או על מחלה גנטית שבה הוא לוקה. הכינוי הקיבוצי "מידע גנטי" מתייחס למידע המתקבל ממגוון מקורות, ובכללם אבחון גנטי או בדיקות גנטיות שהפרט עבר, או שביקש לעבור, ותוצאותיהם; מידע בדבר ביטויה של מחלה או הפרעה גנטית בפרט או במי מבני משפחתו (מקרבת דם), דהיינו "היסטוריה רפואית משפחתית"; מידע על השתתפות במחקר קליני גנטי; מידע גנטי על עובר.

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  אופן השגת המידע ופגיעתו הפוטנציאלית בפרט – מקור המידע
  •  מה מגלה המידע?
  • מהי רמת הוודאות של המידע המתקבל והיכולת לפרש אותו?
  • גילוי המידע לצדדים שלישיים (בני משפחה, מבטחים, מעסיקים ועוד)
  • חובת גילוי (disclosure) מידע גנטי אל מול זכות הפרט לפרטיות
  • זכותו של אדם שלא לדעת מידע גנטי על עצמו/צאצאיו (The right not to know)
  • אפליה על רקע גנטי (בעקבות חשיפה למידע גנטי על אדם)

 

 

מקורות:

https://www.eeoc.gov/laws/types/genetic.cfm

https://en.oxforddictionaries.com/definition/genetic_information

https://www.alrc.gov.au/publications/3-coming-terms-genetic-information/what-%E2%80%98genetic-information%E2%80%99

http://www.biology-online.org/dictionary/Genetic_information

https://www.alrc.gov.au/publications/6-ethical-considerations/genetic-information-and-ethics