האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אנו דואגים לכם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אנו דואגים לכם

מרכז הקשר קיבל עליו להביא את דאגות החוקרים לפני מקבלי ההחלטות, והוא עושה זאת הן במישור הכללי באמצעות מפגשים שהוא מקיים והן במישור הפרטני בעזרת הקשרים שלו עם גורמי מפתח. החסמים העיקריים והגורמים המעכבים חזרה ארצה הם תחושת ניכור בשל סגנון ההתנהלות השונה בישראל, חשש מהביורוקרטיה ומחוסר השקיפות בארץ וכן דאגה מאי-יציבות תעסוקתית. מרכז הקשר מסייע בהענקת תחושת ביטחון בכל התהליך של החזרה ארצה.