האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - החברים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נעם ניסן

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדעי המחשב

פרופ' אברהם ניצן

אוניברסיטת תל-אביב
כימיה

פרופ' מיכאל אדוארד סטון

האוניברסיטה העברית בירושלים
מחשבה וספרות יהודית מימי הבית השני ולימודים ארמניים

פרופ' גדליה סטרומזה

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע הדתות

פרופ' שרה סטרומזה

האוניברסיטה העברית בירושלים
שפה וספרות ערבית, מחשבת ישראל

פרופ' חיים סידר

האוניברסיטה העברית בירושלים
ביוכימיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה מולקולרית

פרופ' סמי סמוחה

אוניברסיטת חיפה
סוציולוגיה

פרופ' שמחה עמנואל

האוניברסיטה העברית בירושלים
תלמוד, הלכה
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >