פורום שלהי העת העתיקה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום שלהי העת העתיקה

פורום שלהי העת העתיקה
במסגרת החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה פועל פורום רב-תחומי שעוסק בשלהי העת העתיקה. בראש הפורום עומדת חברת האקדמיה פרופ' מארן ניהוף. מטרת הפורום ליצור בישראל קהילה אקדמית תוססת בנושא שלהי העת העתיקה על שלל הדיסציפלינות הקשורות אליו, קהילה שמשלבת חוקרים בכירים עם תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים בארץ. דגש יושם על מפגשים בין-תחומיים, כגון מפגשים המשלבים חקר טקסטים עם עיון בממצאים חומריים או מפגשים המשווים בין דתות. בשנת תשפ"ד הפורום יעסוק בחוק הרומי במזרח התיכון.

משתתפי פורום שלהי העת העתיקה, ינואר 2023