רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

על החטיבה למדעי הרוח

על החטיבה למדעי הרוח
בחטיבה למדעי הרוח בשנת תשע"ח (2018-2017) שישים חברים מתחומים שונים במדעי הרוח והחברה: ארכֵאולוגיה, בלשנות, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, הלשון העברית, המזרח הקדום, כלכלה, לימודים קלאסיים, מדע הדתות, מדע המדינה, מחשבת ישראל, מקרא, משפטים, ספרות, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה ופילוסופיה.
 
פעילות החטיבה כוללת תמיכה במפעלי מחקר, ארגון סימפוזיונים בין-לאומיים, ימי עיון והרצאות ובחינתם של נושאים שונים הנוגעים לתחומי מדעי הרוח והחברה. כמו כן החטיבה מקדמת פעילויות שונות שיזמו חבריה ומקיימת פעילויות המיועדות לחוקרים בראשית דרכם האקדמית. 
 
האקדמיה תומכת במפעלים רחבי היקף בעלי חשיבות לאומית. שני המפעלים במדעי הרוח שבהם היא תומכת בשנים האחרונות הם מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל ומפעל חקר פיוטי הגניזה
 
האקדמיה שותפה ל-Monumenta Germaniae Historica בהוצאה לאור של מהדורות ביקורתיות של חיבורים עבריים מאשכנז בימי הביניים. כמו כן האקדמיה פורסת את חסותה על מפעל המילון הפרסית האמצעית.
 
במסגרת החטיבה למדעי הרוח נערכות בדיקות של מצב המחקר וההוראה בתחומים שונים במדעי הרוח ובמדעי החברה. בשנת תשס"ז (2006) פורסם דוח מסכם בנושא "עתידם של מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל". מאז פרסום הדוח החטיבה פועלת רבות לחיזוק מעמדם של מקצועות מדעי הרוח. קווי הפעולה שננקטו באו לידי ביטוי במהלך העשור בהגדלת התקציבים למדעי הרוח ממקורות ציבוריים ומגורמים פילנתרופיים כגון "הקרן לקידום מדעי הרוח", יוזמה משותפת של יד הנדיב והמועצה להשכלה גבוהה (ות"ת). חבר הוועדה בקרן מטעם האקדמיה הוא חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן.
 
בשנת תשס"ז (2007) יצא דוח מסכם של ועדה שבדקה את "מצב מחקר ההיסטוריה באוניברסיטאות בישראל". את הדוח ערך חבר האקדמיה פרופ' ב"ז קדר.
 
בשנת תש"ס (2010) הוקמה ועדה לבדיקת מצב הארכאולוגיה בישראל בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' יורם צפריר ז"ל. עם סיום עבודת הוועדה פורסם דוח מסכם בכותרת "דוח על מצב הארכאולוגיה בישראל" (תשע"ה/2015).
 
ועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל הוקמה בשנת תשע"ה (2015) בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה. הדוח המסכם של עבודת הוועדה פורסם בכותרת "מצב תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל" (תשע"ז/2017).
 
בשנת היובל לאקדמיה (תש"ע, 2009) החליטה מועצת האקדמיה לייסד סדרה של הרצאות שנתיות על שמו של נשיא האקדמיה הראשון פרופ' מרטין בובר. ההרצאות בסדרה הן במגוון תחומים במדעי הרוח והחברה ופונות לקהל רחב של חוקרים ומתעניינים.
 
בשנת תשע"ה (2015) הפעילה החטיבה את "כיתת אומן" – תוכנית לחוקרים במדעי הרוח והחברה. מטרת התוכנית להפגיש חוקרים צעירים עם חוקר בכיר בסדנה בת יומיים ולחשוף אותם לשאלות שבחזית המחקר. את הסדנה הראשונה בתוכנית הנחה הארכאולוג פרופ' דניס פרינגל מאוניברסיטת קרדיף, מחשובי הארכאולוגים של ממלכת הצלבנים בירושלים. הסדנה התקיימה בעכו ביוני 2015. בסדנה השנייה, ביוזמתו של חבר האקדמיה דוד שולמן, אירחה האקדמיה בינואר 2017 כיתת אומן של T.M. Krishna, הזמר הבולט והיצירתי בדורנו במסורת המוזיקה הקלאסית של דרום הודו, הקרויה "קרנאטית".
 
החטיבה מקיימת הרצאות אורח וכן ימי עיון לכבודם של חברי האקדמיה שהגיעו לגבורות ולזכרם של חברי האקדמיה שנפטרו.
 
מדי שנה נבחרים כתריסר חוקרים מצטיינים בראשית דרכם המחקרית לפורום צעירי מדעי הרוח והחברה. הפורום הוא קבוצת חשיבה לדיונים אקדמיים בנושא רחב מסוים, וכל חוקר מביא את זווית הראייה הייחודית לו. כל קבוצה של הפורום מרכז ומנחה אחד מחברי האקדמיה, והוא שקובע את הנושא הרחב שעליו נסבים דיוני הפורום. משך פעילותה של כל קבוצה שנה עד שנתיים (על פי החלטת המנחה והקבוצה).
 
מאז שנת תשס"ט (2009) מארגנת החטיבה עם קרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית סדרת כינוסים רב-תחומיים במדעי הרוח (GISFOH – German Israeli Frontiers of the Humanities) שמשתתפים בהם 50 חוקרים צעירים ישראלים וגרמנים. מטרות הכינוס הן להפגיש חוקרים צעירים מצטיינים מתחומים שונים ולאתגר אותם לחשוב ולחקור מעבר לגבולות תחום הדעת שלהם, לאפשר הפריה הדדית וליצור ערוץ לחילופי ידע אקדמי.