פורום צעירי מדעי הרוח והחברה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום צעירי מדעי הרוח והחברה

פורום צעירי מדעי הרוח והחברה
פורום הצעירים של החטיבה למדעי הרוח החל לפעול בשנת תשס"ד (2004). מטרת הפורום לרכז את המצטיינים באנשי המדע הצעירים בארץ בקבוצות דיון וחשיבה וליזום ולקדם קשר ופעילות מחקרית ואינטלקטואלית משותפת בין חוקרים ממוסדות שונים ומתחומים מגוונים במדעי הרוח והחברה.
 
בכל שנה נבחרת לפורום קבוצה של חוקרים צעירים מהמוסדות האקדמיים בישראל, משלב הבתר-דוקטורט ועד שתים-עשרה שנה מסיום הדוקטורט. ועדה המורכבת מחברי האקדמיה בוחרת את חברי הקבוצה מבין מועמדים שמגישים חברי האקדמיה וכן הרקטורים והדקנים של המוסדות להשכלה גבוהה. אמת המידה לבחירת המועמדים היא הצטיינות מיוחדת במחקר וחשיבה מקורית. פעילות הקבוצה נמשכת כשנה עד שנתיים.
 
בראש כל קבוצה עומד אחד מחברי האקדמיה, המנחה את פעילותה בנושא-על רחב שנבחר לקבוצה. הקבוצה מורכבת מחוקרים צעירים ממגוון תחומים המשיקים לנושא-העל. הפעילות באה לידי ביטוי במפגשים, בסדנאות ובהרצאות שמעבירים חברי הקבוצה, ולעיתים גם מרצים אורחים שהם חברי האקדמיה או מרצים חיצוניים. על פי החלטה משותפת של מנחה הקבוצה ושל חבריה הקבוצה עשויה לדון גם במצב המחקר בארץ ובכלים העומדים לרשות החוקרים במוסדות להשכלה גבוהה.
 
בשנים הראשונות לקיומו של פורום הצעירים נבחרו קבוצות רב-תחומיות שבחנו יחדיו את נושא-העל הנבחר מזוויות תחומיות שונות. בשנים האחרונות התמקדה בחירת המשתתפים בתחום הרחב שעוסק בו מנחה הקבוצה. במשתתפי הפורום מאז הקמתו אפשר למצוא משפטנים וכלכלנים בצד חוקרי היסטוריה, פילוסופיה, יהדות, אדריכלות, תיאטרון, אגיפטולוגיה, לימודי הודו וארמניה ועוד.
 
לעיתים פעילותו של פורום הצעירים מקבלת ביטוי בפרסום הרצאותיהם של חברי הקבוצה בחוברות או בקובץ מאמרים, ולעיתים בארגון כינוסים. 
 
זה כעשרים שנה פועל בחטיבה פורום צעירים. בכל קבוצה בפורום משתתפים חוקרות וחוקרים צעירים ומצטיינים הנבחרים על ידי ועדה מטעם החטיבה, על פי קריטריונים של מצוינות וכישורים אקדמיים. בראש כל קבוצה עומדים חבר או חברת האקדמיה.
השנה מנחה את הפורום חבר האקדמיה פרופ' יואב בנימיני בנושא "השפעת בינה מלאכותית יוצרת על המחקר במדעי החברה". נפגשים בו אחת לחודש קבוצת חוקרים צעירים ממגוון רחב של תחומים במדעי החברה וכן ממדעי הנתונים והמחשב. הפורום עוסק באפשרויות שמעניקה הבינה המלאכותית היוצרת (כגון ChatGPT או BARD) בהאצת תהליכי מחקר מוכרים וכן באפשרויות שהיא פותחת לכלי מחקר חדשים לגמרי במדעי החברה. כמו כן ידון הפורום בהשפעה השלילית האפשרית של תהליכי ההאצה ושל כלי המחקר החדשים על השקיפות וההדירות של תוצאות המחקר ובדרכים להתמודד עם השפעה אפשרית זו.

ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשפ"ד:
ד"ר שני אלקובי, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת אריאל בשומרון
פרופ' יואב גולדברג, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אריאל גולדשטיין, בית הספר למנהל עסקים מגמת דאטה-סיינס, ומחלקה לקוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר טלי גזית, המחלקה למדעי המידע, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אסף גייער, החוג לארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
ד"ר אלה גליקסון, בית ספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אורי הכהן, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עידו הרטוגזון, התכנית למדע טכנולוגיה וחברה, היחידה ללימודים בין תחומיים, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אלון וישקין, הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר אורי זק, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר תמר מגידו, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נועה מור, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גבריאל סטנובסקי, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שי סתרן, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עמוס עזריה, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת אריאל בשומרון
ד"ר פנינית רוסו-נצר, המחלקה לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית אחוה
 
 

בשנת תשפ"ג עומד בראש קבוצת פורום הצעירים חבר האקדמיה פרופ' אהרן ממן מהחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים. קבוצה זו, הקבוצה התשע-עשרה, תעסוק בנושא 'בלשנות, פילולוגיה וטקסטואליות'.

ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשפ"ג:
ד"ר ברק אוירבך, החוג ללשון העברית והחוג להוראת שפות זרות: עברית כשפה שנייה, מכללת אורנים
ד"ר תרזה בירון, מכון ויצמן למדע
ד"ר אריאל גבאי, החוג ללשון העברית, מכללת אורות ישראל
ד"ר דוד גדג', החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יהונתן וורמסר, החוג ללשון עברית, מכללת אפרתה
ד"ר יהונתן ורדי, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נעם זיגלמן, המחלקה לפסיכולוגיה והחוג למדעי הקוגניציה והמוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ליאור זקס-שמואלי, המחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר מירי כהן-אחדות, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר נטליה מאיר, המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר מור מיטרני, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אורית מלכה, הפקולטה למשפטים והחוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר איאס נאסר, החוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ברק סובר, החוג לסטטיסטיקה ומדע הנתונים והתכנית להתמחות במדעי הרוח הדיגיטליים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר רחל פריש, בית הספר ללימודי דתות, אוניברסיטת ייל; החוג למקרא, המכללה האקדמית חמדת
ד"ר גיא רון-גלבוע, המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר-אילן

בשנת תשפ"ב עמד בראש קבוצת פורום הצעירים חבר האקדמיה פרופ' דן מירון מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. קבוצה זו, הקבוצה השמונה-עשרה, עסקה בנושא 'האם קיים קנון ספרותי יהודי מודרני?'.

ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשפ"ב:
ד"ר עמרי אשר, המחלקה לתרגום וחקר התרגום, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עמרי בן-יהודה, עמית מחקר במכון ללימודים בין-אזוריים בברלין
ד"ר רועי גרינוולד, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד; התוכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' גדעון טיקוצקי, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר דני לוזון, החוג לשפה וספרות אנגלית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר נעמה מאור, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר לילך נתנאל, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שירה סתיו, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר הדר פלדמן-סמט, מרכז מנדל סכוליון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
 
  
בשנת תשפ"א עמד בראש קבוצת פורום הצעירים חבר האקדמיה פרופ' ישראל ברטל מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים. קבוצה זו, הקבוצה השבע-עשרה, דנה בנושא "גזענות, אנטישמיות, רצח עם: השואה בהקשריה ההיסטוריים, האידאולוגיים והתרבותיים".
 
ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשפ"א:
ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן, המחלקה לתקשורת ועיתונאות ופורום אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יוליה אלעד-שטרנגר, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר זיו בורר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר נח בנינגה, המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון ומכון ריכרד קובנר להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שמואל ברנאי, פורום אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יפעת גוטמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יהודית דורי-דסטון, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר בועז המאירי, התוכנית ליישוב סכסוכים וגישור, בית הספר ללימודי חברה ומדיניות, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר יצחק הרשקוביץ, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אמיר טייכר, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר נורית נוביס-דויטש, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר סבטלנה נטקוביץ', החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רננה קידר, הפקולטה למשפטים ומדעי הרוח הדיגיטליים, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' עמית שרירא, החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר נועם תירוש, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
 
 
 

בשנת תש"ף עמד בראש קבוצת פורום הצעירים חבר האקדמיה פרופ' יואל רק מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה שבפקולטה לרפואה על שם סאקלר באוניברסיטת תל אביב. קבוצה זו, הקבוצה השש-עשרה, דנה בנושא מהות ההוכחה במדעי הרוח.
 
ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תש"ף:
ד"ר עדי אליהו בהר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה והמחלקה למדעי הכימיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
ד"ר שי גורדין, המחלקה למורשת ישראל והמכון לארכאולוגיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
ד"ר גילי הרטל, התוכנית ללימודי מגדר,  אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אורית ואקנין יקותיאלי, המחלקה ללימודי המזרח התיכון,  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר אסף ידידיה, החוג להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה,  אוניברסיטת אריאל בשומרון
ד"ר עינת לוי-גיגי, בית הספר לחינוך והמרכז הרב תחומי לחקר המוח,  אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עומר מיכאליס, עמית בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח והיהדות, מרכז מנדל סכוליון,  האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עפר מלכאי, הפקולטה למשפטים,  האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אורית מלכה, הפקולטה למשפטים,  אוניברסיטת תל אביב
ד"ר לי מרדכי, החוג להיסטוריה,  האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יהודית סומך, החוג למערכות מידע,  אוניברסיטת חיפה
ד"ר רפי צירקין-סדן, המחלקה לספרות, ללשון ולאומנויות,  האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר משה קהן, המחלקה ללשון עברית,  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר דביר רביב, לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה,  אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אור רבינוביץ', המחלקה ליחסים בין-לאומיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אשבל רצון, המחלקה למורשת ישראל,  אוניברסיטת אריאל בשומרון
 
 
 
 
מנחה הקבוצה שהתחילה את פעילותה בשנת הלימודים תשע"ט היה חבר האקדמיה פרופ' רוני אלנבלום ז"ל, מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הקבוצה דנה בנושא "שבריריות" - אירועי קריסה בהיסטוריה - חברה, כלכלה ושינויי אקלים.
 
ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשע"ט:
ד"ר ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יעל בן צבי מורד, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר נועם יורן, התכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יצחק יפה, החוג לארכאולוגיה , אוניברסיטת חיפה
ד"ר כנרת להד, התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מיכל מחט שמיר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל בשומרון
ד"ר איריס נחום, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אריז' סבאע' ח'ורי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אלכס קרנר, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יוספה רז, החוג לשפה וספרות אנגלית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר גיא שטיבל, החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מיכאל שנקר, החוג ללמודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אסף שריד, החוג לכלכלה, אוניברסיטת חיפה
 
 
 
בשנת תשע"ח מתקיים פורום הצעירים זו השנה הארבע עשרה. בראש הפורום עמדה חברת האקדמיה פרופ' בילי מלמן מבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. הנושא שנבחר לדיוני הקבוצה הוא "אימפריות: קולוניאליזם, תרבות וכוח בעת החדשה - מהמאה החמש עשרה ועד למאה העשרים ואחת".
 
הקבוצה מנתה שלושה עשר חוקרות וחוקרים מצטיינים מתחומי ההיסטוריה (היסטוריה של אירופה, היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, היסטוריה של אמריקה הלטינית והיסטוריה של עם ישראל), הסינולוגיה, מדע המדינה, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה והמשפטים.
 
ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשע"ח:
ד"ר ואא'ל אבו עקסה, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר דותן ארד, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יובל בן-בסט, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר בשיר בשיר, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר רותם גבע, החוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר איתמר מן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אורי סלע, המחלקה ללמודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מנשה ענזי, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר עודד רבינוביץ', החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ליאור שטרנפלד, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר עתליה שרגאי, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
בשנת תשע"ז התקיים פורום הצעירים זו השנה השלוש עשרה. בראש הפורום עמד חבר האקדמיה פרופ' יורם בילו מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הנושא שנבחר לדיוני הקבוצה הוא "איחוז (spirit possession) - ממבט בין-תרבותי ובין-תחומי".
 
הקבוצה מנתה 15 חוקרים וחוקרות מצטיינים מהתחומים: ארכיאולוגיה, היסטוריה, לימודי אסיה, מחשבת ישראל, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ספרות ותיאטרון. חברי הקבוצה נפגשו אחת לחודש במשך שנת הלימודים תשע"ז - ששה מפגשים בסך הכול.
 
במהלך הפגישות, התקיימה הרצאת אורח והרצאות קצרות שנשאו חברי הפורום, בהשקה לנושא האיחוז. לאחר כל הרצאה התנהל דיון אקדמי, בהנחיתו של פרופ' בילו.
 
ואלה חברי פורום הצעירים לשנת תשע"ז:
ד"ר אורי גבאי, החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שגיא גינוסר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יהודה הלפר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר זוהר ויימן-קלמן, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר אור חסון, מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ליטל ליברמן-אביטל, המחלקה למחשבת ישראל, החטיבה ללימודי פולקלור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יאיר ליפשיץ, החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אריה (אריק) מורן, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר מיכל פגיס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יניב פוקס, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר ליאורה צרפתי, החוג לחקר מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אדם קלין-אורון, מכון ון ליר בירושלים
ד"ר גדי שגיב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר עידו שחר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
ד"ר מתן שפירא, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 
 
 
בראש הקבוצה השתים-עשרה של פורום הצעירים, שפעלה בשנים תשע"ה–תשע"ו, עמדה חברת האקדמיה פרופ' רות ברמן מהחוג לבלשנות באוניברסיטת תל-אביב. הנושא שנידון בקבוצה זו הוא "בלשנות פונקציונליסטית, טיפולוגיה לשונית ורכישת שפה". חברי הקבוצה עסקו בשינוי לשוני בפונולוגיה, מורפולוגיה, סמנטיקה, תחביר ושיח.
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשע"ה:
ד"ר כרמית אלטמן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר דלית אסולין, החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר ענבל ארנון, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נורה בונה, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אליצור בר-אשר סיגל, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר רועי גפטר, המחלקה לבלשנות, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר איתן גרוסמן, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אוון-גרי כהן, החוג לבלשנות, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ליאור לקס, המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אורי מור, החוג ללשון עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר נורית מלניק, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר איה מלצר, החוג לבלשנות ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ברכה ניר, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אליעזר פאפו, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר אורנה פלג, התכנית ללימודים קוגניטיבים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר רעות צרפתי, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר ג'ודי קופרסמיט, החוג להפרעות בתקשורת, המכללה האקדמית הדסה והחוג לשפה וספרות אנגלית, המכללה האקדמית לחינוך אל-קסמי
 
את הקבוצה האחת-עשרה של פורום הצעירים, משנת תשע"ד, הנחה חבר האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים. הנושא שנבחר לשנה זו היה "הדתות האברהמיות במחקר ובהוראה של האוניברסיטאות בישראל". בפגישותיה בחנה הקבוצה את הנושא מההיבטים של דת ופוליטיקה בדתות האברהמיות בעבר ובהווה.
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשע"ד:
ד"ר מיכאל אבשטיין, לימודי האסלאם, עמית בובר
ד"ר דומניקו אגוסטיני, לימודי איראן, עמית פולונסקי
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר מרסי ברינק-דנן, המחלקה לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר און ברק, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יוסף ויצטום, החוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מעוז כהנא, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר נסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר ברברה מאייר, לימודי דתות, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אריק מורן, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אופיר מינץ-מנור, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר קייטלין מסלר, לימודי דתות, מכון סכוליון
ד"ר ערין סלאמה-קודסי, שפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר נילי סמט, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יאיר פורסטנברג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר שלום צדיק, פילוסופיה של ימי הביניים, עמית פולונסקי
פרופ' רונית רי'צי, לימודי מזרח אסיה ודתות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גדי שגיב, מחשבת ישראל, עמית בובר
ד"ר טומאסו תסיי, לימודי האסלאם, עמית פולונסקי
 
חבר האקדמיה פרופ' בן-עמי שילוני מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים עמד בראש קבוצת פורום הצעירים העשירית, שקמה בשנת תשע"ג. הקבוצה עסקה בהיבטים השונים של "יחסי מזרח ומערב בהיסטוריה המודרנית", במובן הרחב של המושג, ובכלל זה תדמיות הדדיות, השפעות, חרדות, התנגשויות, השתלבויות ותופעות היסטוריות באסיה ובעולם המערבי. הקבוצה סיימה את מפגשיה בכינוס שנשא את הכותרת "מזרח ומערב בעת החדשה - מפגשים, קונפליקטים ודימויים".
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשע"ג:
ד"ר ניר אביאלי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר ניסים אוטמגזין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר און ברק, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עופר אשכנזי, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גליה בנזימן, המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר דפנה הירש, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אורנה נפתלי, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ציפי עברי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רוני פרצ'ק, החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אבי רובין, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר אוריה שביט, החוג לשפה וספרות ערבית ולימודי האסלאם, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יעל שטרנהל, החוג להיסטוריה והחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ארנית שני, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה
 
בשנת תשע"ב הוקמה הקבוצה התשיעית של פורום הצעירים, ובראשה עמד חבר האקדמיה פרופ' זאב שטרנהל ז"ל מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. הנושא של חברי הקבוצה בשנה זו היה "העולם המודרני".
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשע"ב:
ד"ר דורון אברהם, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר ניסים אוטמזגין, לימודי מזרח אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר דנה אולמרט, החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר קטיה אסף, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים
ד"ר טל גלעד, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר הלל כהן, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר יוליה לרנר, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר אורנה נפתלי, לימודי מזרח אסיה , האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר דניס סובולב, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר ענבל עופר, מחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר רוני פרצ'ק, מחלקה ללמודי מזרח אסיה , אוניברסיטת תל אביב
ד"ר טלי קריסטל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
 
הקבוצה השמינית של פורום הצעירים התכנסה בשנת תשע"א, ובראשה עמד חבר האקדמיה פרופ' יואל רק מהמחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. קבוצה זו עסקה בעולם העתיק ובנושאים קרובים. כמו כן דנה הקבוצה בנושאי מחקר מתחומי המתודולוגיה של המדע וארגון המחקר המדעי.
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשע"א:
ד"ר רוני גולדשטיין, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אהוד וייס, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר נח חכם, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נלי טלר, המחלקה לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עוזי ליבנר, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אמה מעיין-פנר, החוג להיסטוריה של האומנות, אוניברסיטת חיפה
ד"ר קטיה ציטרין-סילברמן, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
בראשה של קבוצת פורום הצעירים השביעית, שהחלה לפעול בשנת תש"ע, עמדה חברת האקדמיה פרופ' שולמית וולקוב מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב. בשנה זו התמקדה הקבוצה בנושא "טקסט וקונטקסט".
 
ואלה חברי פורום הצעירים תש"ע:
ד"ר יובל איילון, פילוסופיה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר עדי אפעל, הפקולטה לאומנויות , אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר בנימין בראון המחלקה למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית
ד"ר דפנה הקר, הפקולטה למשפטים והמחלקה למגדר, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יובל הררי, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית
ד"ר חיים וייס, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר אסף יסעור-לנדאו, החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה
ד"ר עדיה מנדלסון-מעוז, המחלקה לספרות לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר נעם רייזנר, החוג לאנגלית ולימודים אמריקאיים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עמוס מוריס-רייך, החוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אנליה שלוסר, החוג כלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
 
את קבוצת פורום הצעירים השישית, שהוקמה בשנת תשס"ט, הנחה חבר האקדמיה פרופ' מנחם ברינקר ז"ל מהחוגים לספרות עברית ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' ברינקר ז"ל בחר בנושא הכללי "פרשנות".
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשס"ט:
ד"ר מרים גולדשטיין, המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר תמר הס, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גליה ינושבסקי, המחלקה לתרבות צרפת, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יעקב מאשיטי, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גלית נגה-בנאי, החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אנדריאה רוטשטיין, החוג ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר רמי ריינר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר דמיטרי שומסקי, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר צור שלו, החוג להיסטוריה כללית ולימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה
 
חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, מהחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל-אביב, הנחתה את קבוצת פורום הצעירים החמישית, שהוקמה בשנת תשס"ח. הנושא המרכזי של מפגשי הקבוצה היה "מתודולוגיות".
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשס"ח:
ד"ר שרון אהרונסון-להבי, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר ראובן בורג, החוג לספרות אנגלית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שרית גולדנר, החוג לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר אורן גזל-אייל, החוג למשפטים, אוניברסיטת חיפה
ד"ר תמר הרציג, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אורנה הררי, החוג לפילוסופיה ולימודים קלאסיים, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ערן נוימן, בי"ס עזריאלי לאדריכלות בפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עמית פינצ'בסקי, המחלקה לתקשורת, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שרון צוקרמן, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד" רונית קרק, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
 
בשנת תשס"ז הוקמה קבוצת פורום הצעירים הרביעית ובראשה עמדה נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' נילי כהן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. הנושא המרכזי שבו עסקה הקבוצה הוא "גלובליזציה". כמה דיונים יוחדו לנושא מדעי הרוח ולדוח על עתיד מדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל שהוציאה האקדמיה.
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשס"ז:
ד"ר דיאגו אולשטיין, החוג להיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ארלט דוד, החוג ללימודי המזרח הקרוב קדום/אגיפטולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נחמה ורבין, החוג למדעי הדתות, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עמרם טרופר, המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר אפרים פודוקסיק, המחלקה למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר הילה קרן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ישי רוזן צבי, החוג לתרבות עברית, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר שרית שלו-עיני, החוג לתולדות האומנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
קבוצת פורום הצעירים השלישית הוקמה בשנת תשס"ו ובראשה עמד חבר האקדמיה פרופ' יוסף קפלן מהחוגים להיסטוריה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא המפגשים היה "ה'אני מאמין' המקצועי שלי", והדיונים בהם נסבו על מעורבות האינטלקטואל בחברה ועל זהותו המקצועית, התרבותית והדיסציפלינרית. נוסף על הנושא המרכזי דנה הקבוצה במצב מדעי הרוח בארץ.
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשס"ו:
פרופ' דוד אנוך, החוג לפילוסופיה והפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ירון בן-נאה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יאיר בר-חיים, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר צחי זמיר, החוג לאנגלית וספרות כללית והשוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר פרומה זקס, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יורם כהן, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' גיא מירון, החוג להיסטוריה של עם ישראל, מכון שכטר
ד"ר אליהו עסיס, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר פול פרוש, המחלקה לתקשורת ועיתונות, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר איריס שגריר, היסטוריה של ימי הביניים, האוניברסיטה הפתוחה
 
בראשה של קבוצת פורום הצעירים השנייה, שהוקמה בשנת תשס"ה, עמד חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן מהחוג ללימודי האסלאם באוניברסיטה העברית בירושלים.
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשס"ה:
ד"ר גיא ביינר, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר יגאל ברונר, לימודי הודו, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר מאיר יעיש, המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אורי יפתח, לימודים קלאסיים ומשפט, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מחמוד כיאל, המחלקה לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר סרג'יו לה-פורטה, לימודים ארמניים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אברהם פאוסט, ארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר נעמה פרידמן, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אייל רגב, ארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
 
את הקבוצה הראשונה של פורום הצעירים, שהוקמה בשנת תשס"ד, הנחה פרופ' מנחם יערי, כלכלן ופילוסוף מהאוניברסיטה העברית בירושלים, נשיא האקדמיה לשעבר, שהפורום הוקם בתקופת נשיאותו. הקבוצה עסקה בנושא "האבולוציה במדעי הרוח והחברה". 
 
ואלה חברי פורום הצעירים תשס"ד:
פרופ' מיכל בירן, המכון ללימודי אסיה ואפריקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אלי דרזנר, פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר מאיר חמו, פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר רן חסין, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר מיכאל קרייני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר איריס רחמימוב, היסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר רן שפיגלר, ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אורנה ששון-לוי, סוציולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן